Skip to main content
بلک میرور
۱۲۹ بازدید

بحران آب در خوزستان

صفیرسبز
صفیرسبز
منتشر شده در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۹۶

مصاحبه با مردم یکی از روستا های خوزستان که با بحران آب آشامیدنی روبه رو هستندگزارش تخلف