Skip to main content
زولا
۴۷ بازدید

اسکرابر سرنشین دار- شستشوی موثر آلاینده های تثبیت شده

فرنام صنعت
فرنام صنعت
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵

فرنام صنعت پاکسا تلفن : ۸۸۸۹۱۹۱۳ www.farnamsanat.com
اسکرابر خودرویی یا اسکرابر سرنشین دار دستگاهی مکانیزه برای شستشوی سطوح کف می باشد. وقفه ایجاد شده در بین عملیات شستشو و خشک نمودن سطوح کف، با افزایش زمان ماندگاری ماده شوینده بر روی سطوح موجب ارتقا کیفیت شستشو و نظافت سطوح کف می گردد.