Skip to main content
۵۷ بازدید

این ویدیو رو حتما ببینید!

وحید خانی
وحید خانی
منتشر شده در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۹۸

تصور کنید در هنگام سیل زدگی هم میخواهید کسی را نجات دهید، هم وسایلتان را از دست ندهید...