Skip to main content
نماوا
۱۵۸ بازدید

تکنیک تسبیح چینی

اکبر شیرزادخانی
اکبر شیرزادخانی
منتشر شده در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

با گوی های آرامش تمام افکار منفی و مزاحم را از خود دور کنید و با آرامش زندگی کنید.