در حال بارگذاری ویدیو ...

نانده:/؟ دوشته:/؟

مرحوم آنی
مرحوم آنی

این چه رسم مسخره ایه آخه:///
چرا وقتی عروسی یکی میشه میگن ایشالا عروسی بچه هات:||| *اگه شوهرم کراش انیمه ایم باشه که بنده راضیم
ولی چراا آخه چراااا:////
نه چراااا واقعا چرا:/
چرا نمیگن ایشالا بچه هات موفق بشن؟:/
چرا عروسی؟:/
به صرف شام و شیرینی میخوان؟:/
*وی قرار است پنج تا عروسی برود و ماه هاست این جمله رو میشنود
(سخنی از طرف آنی درونم: هیچی نیست فقط اسم عروسی خورده به گوشش وحشی شده)

نظرات (۳۵)

Loading...

توضیحات

نانده:/؟ دوشته:/؟

۲۲ لایک
۳۵ نظر

این چه رسم مسخره ایه آخه:///
چرا وقتی عروسی یکی میشه میگن ایشالا عروسی بچه هات:||| *اگه شوهرم کراش انیمه ایم باشه که بنده راضیم
ولی چراا آخه چراااا:////
نه چراااا واقعا چرا:/
چرا نمیگن ایشالا بچه هات موفق بشن؟:/
چرا عروسی؟:/
به صرف شام و شیرینی میخوان؟:/
*وی قرار است پنج تا عروسی برود و ماه هاست این جمله رو میشنود
(سخنی از طرف آنی درونم: هیچی نیست فقط اسم عروسی خورده به گوشش وحشی شده)