Skip to main content
زولا
۶۳ بازدید

اسکرابر - کفشوی سرنشین دار

شستشوی کف فروشگاه ها و سوپر مارکت ها با استفاده از دستگاه کفشوی سرنشین دار میسر می باشد. این دستگاه با شستشو و خشک کردن سریع سطح، به هیچ وجه خللی در رفت و آمد مشتریان ایجاد نمی کند.
شرکت ابراهیم 87184-021
http://www.ebrahimco.com/subcat/2-Ride_on_Floor_Scrubber_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C