در حال بارگذاری ویدیو ...

کنترل کارگاهی جوش گلمیخ در سقف عرشه فولادی

موسی
موسی

مهندسین ناظر بایستی بصورت راندوم تعدادی از گلمیخ های اجراء شده در سقف عرشه فولادی را مطابق انچه در فیلم می بینید کنترل نمایند

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کنترل کارگاهی جوش گلمیخ در سقف عرشه فولادی

۰ لایک
۰ نظر

مهندسین ناظر بایستی بصورت راندوم تعدادی از گلمیخ های اجراء شده در سقف عرشه فولادی را مطابق انچه در فیلم می بینید کنترل نمایند