Skip to main content
کاله
۸۹ بازدید

  • احساس عاشقی
  • zαняα

اشتراک کنسرت بسیار زیبا

احساس عاشقی
احساس عاشقی
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

باصدای هنرمند خوش چهره وخوش صداجناب آقای سپهرصفوی عزیزوهنرمندای عزیزاصفهانی پیشکش به نگاههای دلگرم کننده و دلهای پاک و مهربان شما.شادوسلامت باشیدایشالله.
بذارصدای خنده هات
گوش جهان کرکنه
به جای اینکه اشک تو
تن زمین تر کنه...