در حال بارگذاری ویدیو ...

کودکان و مدرسه

Andishe Parsian
Andishe Parsian

ایام تحصیلی کودکان و نوجوانان و جوانان نزدیک است و تجربه ای تلخ از این دوران دارم، همیشه مجدد بچه ها بی نظم می شوند و بهم ریخته..
و اتفاق بد دیگر این است که خانواده ها با بچه، درس را با ورزش که باهاش انس پیدا کردند، گروکشی می کنند.
چطور می توانید هیجان و حس خوب کودکی را با تهدید و گرو کشی از کودکان بگیرید؟؟؟

همراه کودکان ایران زمین، سینا بهرام بیگی، مربی، محقق و نویسنده.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کودکان و مدرسه

۰ لایک
۰ نظر

ایام تحصیلی کودکان و نوجوانان و جوانان نزدیک است و تجربه ای تلخ از این دوران دارم، همیشه مجدد بچه ها بی نظم می شوند و بهم ریخته..
و اتفاق بد دیگر این است که خانواده ها با بچه، درس را با ورزش که باهاش انس پیدا کردند، گروکشی می کنند.
چطور می توانید هیجان و حس خوب کودکی را با تهدید و گرو کشی از کودکان بگیرید؟؟؟

همراه کودکان ایران زمین، سینا بهرام بیگی، مربی، محقق و نویسنده.

ورزشی