در حال بارگذاری ویدیو ...

کار گروهی

Andishe Parsian
Andishe Parsian

در اینجا فرزندانم در تلاش هستند باب اسفنجی را با وسایلی که در اختیارشون هست درست کنن که این بازی پیامدهای بسیاری در زمینه آموزش رفتار و رویکرد های مربوط به حال و آینده آن ها دارد.

و اما:
می دونستید که شخصیت اصلی سریال باب اسفنجی بر اساس هفت تا اِلمان شخصیتی بد طراحی شده است؟
باب اسفنجی: شهوت
پاتریک: تنبلی
اختاپوس: خشم
آقای خرچنگ: حریص بودن
سندی: غرور
گری: پر خوری
پلنگتون: حسادت

سینا بهرام بیگی، مربی، محقق و نویسنده

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کار گروهی

۰ لایک
۰ نظر

در اینجا فرزندانم در تلاش هستند باب اسفنجی را با وسایلی که در اختیارشون هست درست کنن که این بازی پیامدهای بسیاری در زمینه آموزش رفتار و رویکرد های مربوط به حال و آینده آن ها دارد.

و اما:
می دونستید که شخصیت اصلی سریال باب اسفنجی بر اساس هفت تا اِلمان شخصیتی بد طراحی شده است؟
باب اسفنجی: شهوت
پاتریک: تنبلی
اختاپوس: خشم
آقای خرچنگ: حریص بودن
سندی: غرور
گری: پر خوری
پلنگتون: حسادت

سینا بهرام بیگی، مربی، محقق و نویسنده

آموزش