در حال بارگذاری ویدیو ...

صدا و نگاه

Andishe Parsian
Andishe Parsian

ترکیبی از صدا و تلفیقی از نگاه در قالب دانشکده ما اندیشه پارسیان.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

صدا و نگاه

۰ لایک
۰ نظر

ترکیبی از صدا و تلفیقی از نگاه در قالب دانشکده ما اندیشه پارسیان.

آموزش