در حال بارگذاری ویدیو ...

بازی

Andishe Parsian
Andishe Parsian

کودکان زمان و فضا برای بازی نیاز دارند. بازی کتری تجملاتی یا اضافه نیست. بازی ضرورت است.

سینا بهرام بیگی، مربی، محقق و نویسنده

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

بازی

۰ لایک
۰ نظر

کودکان زمان و فضا برای بازی نیاز دارند. بازی کتری تجملاتی یا اضافه نیست. بازی ضرورت است.

سینا بهرام بیگی، مربی، محقق و نویسنده

آموزش