در حال بارگذاری ویدیو ...

ساختار خانوادگی کودک

Andishe Parsian
Andishe Parsian

استفاده از جملاتی مثل استرس دارم، می ترسم، من نمی تونم، ریشه در ساختار خانوادگی کودک دارد. از این رو همیشه و همه جا خواهش می کنم ترس ها و کم توانی های خودتون را به کودک منتقل نکنید، واقعا چطور میشه کودک پنج ساله در مورد استرس دارم سخن می گه؟
این تصاویر بخش هایی از رویکردهای آموزشی حرکت با مبنای غلبه بر انجام نداده های فرزندانم است.
به دانشگاه فرزندان اندیشه پارسیان خوش آمدید.
اینجا مبنای زندگی است نه نخبه پروری.

سینا بهرام بیگی، مربی، محقق و نویسنده

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

ساختار خانوادگی کودک

۰ لایک
۰ نظر

استفاده از جملاتی مثل استرس دارم، می ترسم، من نمی تونم، ریشه در ساختار خانوادگی کودک دارد. از این رو همیشه و همه جا خواهش می کنم ترس ها و کم توانی های خودتون را به کودک منتقل نکنید، واقعا چطور میشه کودک پنج ساله در مورد استرس دارم سخن می گه؟
این تصاویر بخش هایی از رویکردهای آموزشی حرکت با مبنای غلبه بر انجام نداده های فرزندانم است.
به دانشگاه فرزندان اندیشه پارسیان خوش آمدید.
اینجا مبنای زندگی است نه نخبه پروری.

سینا بهرام بیگی، مربی، محقق و نویسنده

آموزش