در حال بارگذاری ویدیو ...

اختلال عملکردی_اجرایی

Andishe Parsian
Andishe Parsian

اختلال عملکردی_اجرایی

امروزه بزرگسالان در سطح جامعه به شدت از این اختلال رنج می برند، بخشی از این اختلال به دلیل آسیب مغزی، آسیب ناشی از اختلال دیگر و یا آسیب های ترماتیک است.
بخشی دیگر مبحث آموزش ناکافی است.

ببینیم این اختلال به چه صورت است؟
سبب مشکلات شناختی، رفتاری و عاطفی می شود.
این دسته افراد در عملکرد اجرایی یا برنامه ریزی، حل مسئله، سازماندهی و مذیریت زمان دست و پنجه نرم می کنند.

تمریناتی که در تمام جلسات انجام می شود، دقت بسیاری بر این نوع اختلال دارد.
همراه کودکان ایران زمین، سینا بهرام بیگی مربی،محقق و نویسنده

اندیشه پارسیان

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

اختلال عملکردی_اجرایی

۰ لایک
۰ نظر

اختلال عملکردی_اجرایی

امروزه بزرگسالان در سطح جامعه به شدت از این اختلال رنج می برند، بخشی از این اختلال به دلیل آسیب مغزی، آسیب ناشی از اختلال دیگر و یا آسیب های ترماتیک است.
بخشی دیگر مبحث آموزش ناکافی است.

ببینیم این اختلال به چه صورت است؟
سبب مشکلات شناختی، رفتاری و عاطفی می شود.
این دسته افراد در عملکرد اجرایی یا برنامه ریزی، حل مسئله، سازماندهی و مذیریت زمان دست و پنجه نرم می کنند.

تمریناتی که در تمام جلسات انجام می شود، دقت بسیاری بر این نوع اختلال دارد.
همراه کودکان ایران زمین، سینا بهرام بیگی مربی،محقق و نویسنده

اندیشه پارسیان

آموزش