Skip to main content
زولا
۵۶۹ بازدید

فیزیوتراپیست صادق زراعتکار، درای نیدلینگ کمر

فیزیوتراپی آرامش
فیزیوتراپی آرامش
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

مطلب کامل در لینک زیر:
http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%86/
در کلینیک فیزیوتراپی آرامش سعادت آباد با بهره گیری از روشهای نوین درمانی همچون امواج لیزر پرتوان لیزر و روشهای تخصصی همچون طب سوزنی درای نیدلینگ دردهای مقاوم به درمان کمر و پهلو را درمان میکنیم. به توضیحات فیزیوتراپیست صادق زراعتکار توجه بفرمایید.