Skip to main content
بلک میرور
۲۳۹ بازدید

درای نیدلینگ پای ورزشکاران رزمی، فیزیوتراپی آرامش سعادت آباد

فیزیوتراپی آرامش
فیزیوتراپی آرامش
منتشر شده در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۶

مطلب کامل را در لینک زیر مطالعه بفرمایید:
http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF/
فیزیوتراپی درمان اصلی آسیب های ورزشی است. در کنار امواج پرتوان لیزر که در بهبود اینگونه آسیبها بسیار موثر است، طب سوزنی درای نیدلینگ درمانی موثر و کارآمد محسوب میشود. توضیحات بیشتر از زبان فیزیوتراپیست صادق زراعتکار.