Skip to main content
۵۳۷ بازدید

درمان فلج نیمه صورت با استفاده از سوزن خشک

فیزیوتراپی آرامش
فیزیوتراپی آرامش
منتشر شده در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۹۶

توضیحات کامل مربوط به فلج بل را در لینک زیر مطالعه بفرمایید:
http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%AC-%D8%A8%D9%84/