Skip to main content
علی بابا
۴۷۶ بازدید

شلیک آزادی!!!

نصرتی وی
نصرتی وی
منتشر شده در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۴

افراد زیادی اسلحه شخصی در جامعه متمدن آمریکا آزادانه خرید و فروش می شود. مجموع اسلحه های شخصی موجود در آمریکا شاید از اسلحه های ارتش بسیاری از کشورهای کوچک دنیا بیشتر باشد. در آمریکا بیشتر از 90 برابر ژاپن و 15 برابر انگلیسی اسلحه شخصی وجود دارد که آمار بسیار حیرت آوری است. نتیجه این آزادی در حمل و نگهداری اسلحه کشته شدن حدود 540هزار آمریکایی از سال 1997 تا کنون است که این تعداد بسیار فراتر از تعداد کشته شدگان در جنگ جهانی اول و دوم است.