در حال بارگذاری ویدیو ...

توانمندی افراد دارای معلولیت را باور کنیم

۱۴۰ بازدید
Klipix | کلیپیکس
Klipix | کلیپیکس

همه در توانمندسازی این عزیزان سهیم باشیم.
- بهزیستی شمیرانات -

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال