Skip to main content
ابرزندگی
۱۸۱ بازدید

توییت های ظریف، وزیر خارجه ایران

فروشگاه آنلاین
فروشگاه آنلاین
منتشر شده در تاریخ ۹ فروردین ۱۳۹۵

بهار و تابستان سال ۹۴، فصل بالاگرفتن تب مذاکرات هسته ای بود. با توافق ابتدایی ژنو و اضطراب توافق نهایی در وین، شبکه های اجتماعی و جامعه کاربران ایرانی هم بخشی از حضور مجازی خودشان را به تحلیل، پیش بینی، بحث و حتی جوک ساختن برای مذاکرات هسته ای گذراندند
. *** www.sellplace.ir ***