در حال بارگذاری ویدیو ...

نازی ها نخستین کسانی بودند که دولت پنهان جهانی یهود را کشف کردند و با سیطره آن بر جهان به مبارزه برخاستند -شبکه ایرانگرایی نوین

میهن دوست
میهن دوست

نازی ها سیطره یهودیان در بانکداری و واپایش سرمایه ها و نفوذ در رسانه ها را کشف کردند و به مبارزه با آن همت گماردند . البته اشتباهاتی داشتند که نژادستیزی یکی از این اشتباهات بود . آلمان ها به این نکته پی بردند که امپریالیسم آمریکا و کمونیسم شوروی که دو قطب جهان معرفی می شدند هر دو برساخته سازمانهای یهود جهانی بودند.
نازیها به این بحث رسیده بودند که ذهن مردم عامی همچون گرامافون بدست رسانه ها می باشد و هرچه که رسانه ها بگویند بدست مردم در جامعه پخش می شود. دلیل موفقیت چین در مهار و پایش اجتماعی همین موضوع است که آنها توانسته اند نفوذ رسانه های بیگانه در میان مردمشان را از میان ببرند و مردمشان را پویا ، یکدل و مسئولیت پذیر بسازند.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

نازی ها نخستین کسانی بودند که دولت پنهان جهانی یهود را کشف کردند و با سیطره آن بر جهان به مبارزه برخاستند -شبکه ایرانگرایی نوین

۰ لایک
۰ نظر

نازی ها سیطره یهودیان در بانکداری و واپایش سرمایه ها و نفوذ در رسانه ها را کشف کردند و به مبارزه با آن همت گماردند . البته اشتباهاتی داشتند که نژادستیزی یکی از این اشتباهات بود . آلمان ها به این نکته پی بردند که امپریالیسم آمریکا و کمونیسم شوروی که دو قطب جهان معرفی می شدند هر دو برساخته سازمانهای یهود جهانی بودند.
نازیها به این بحث رسیده بودند که ذهن مردم عامی همچون گرامافون بدست رسانه ها می باشد و هرچه که رسانه ها بگویند بدست مردم در جامعه پخش می شود. دلیل موفقیت چین در مهار و پایش اجتماعی همین موضوع است که آنها توانسته اند نفوذ رسانه های بیگانه در میان مردمشان را از میان ببرند و مردمشان را پویا ، یکدل و مسئولیت پذیر بسازند.

اخبار و سیاست