Skip to main content
شهر فرش
۴۵ بازدید

جاروب شهری- سوییپر خیابانی- اتحاد صنعت

شرکت اتحاد صنعت صدرا
شرکت اتحاد صنعت صدرا
منتشر شده در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۵

سوییپر Sweeper؛ جاروب شهری است که برای نظافت محیط های شهری، بهداشت محیط در کارخانه ها و تمیز کردن سریع اماکنی که دارای مساحت زیادی هستند استفاده میشوند.