در حال بارگذاری ویدیو ...

گزارش اخبار شبکه یک علیه پالونیا - بازار کشاورزی آنلاین مزرعه کارآفرینی

۰ نظر گزارش تخلف
بازار کشاورزی آنلاین مزرعه کارآفرینی
بازار کشاورزی آنلاین مزرعه کارآفرینی

در خبر ساعت ۲۱ شبکه یک صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران گزارش خبری در نفی درخت پالونیا منتشر شده است. در گزارش شبکه یک ضد پالونیا، درخت پرنسس یا درخت نوروز به عنوان درختی که قابل تایید نیست!!! معرفی می‌گردد. نکته جالب اینجاست که حداقل در طول یکسال گذشته در اکثر شبکه های تلوزیونی صدا و سیمای جهموری اسلامی ایران، از جمله همین شبکه یک و در برنامه های مهم این شبکه یعنی برنامه “پایش”، درخت پالونیا جهت تامین نیازهای داخل کشور معرفی می‌گردد.

البته در همین ویدئو مزایای پالونیا نیز ذکر می‌شود که در نوع خود جالب است. نکته قابل تامل در این ویدئو این است که معرفی کنندگان پالونیا و گسترش دهندگان آن، سودجو معرفی می‌شوند، موضوعی که در درجه اول باید خود صدا و سیما به این موضوع پاسخ مناسب دهد چرا که خود، معرف و گسترش دهنده این درخت شگفت انگیز است.

در این گزارش، نگرانی‌ها درباره جنگل های هیرکانی نیز مطرح می‌شود که بنظر میرسد نوعی تلاش برای تحریک اذهان عمومی در برابر پالونیا است تا شدت احساسات را در مخالفت با این درخت افزایش دهد. چراکه جنگل های چند هزار ساله هیرکانی دارای اهمیت بسیاری برای مردم و طبیعت دوستان است.

بهتر است این گزارش و مقالات مرتبط با آن را مطالعه کنیم، سخنان موافقین و مخالفین را بشنویم و در فضای منطقی، به راه حل درست و منطقی برسیم.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

گزارش اخبار شبکه یک علیه پالونیا - بازار کشاورزی آنلاین مزرعه کارآفرینی

۰ لایک
۰ نظر

در خبر ساعت ۲۱ شبکه یک صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران گزارش خبری در نفی درخت پالونیا منتشر شده است. در گزارش شبکه یک ضد پالونیا، درخت پرنسس یا درخت نوروز به عنوان درختی که قابل تایید نیست!!! معرفی می‌گردد. نکته جالب اینجاست که حداقل در طول یکسال گذشته در اکثر شبکه های تلوزیونی صدا و سیمای جهموری اسلامی ایران، از جمله همین شبکه یک و در برنامه های مهم این شبکه یعنی برنامه “پایش”، درخت پالونیا جهت تامین نیازهای داخل کشور معرفی می‌گردد.

البته در همین ویدئو مزایای پالونیا نیز ذکر می‌شود که در نوع خود جالب است. نکته قابل تامل در این ویدئو این است که معرفی کنندگان پالونیا و گسترش دهندگان آن، سودجو معرفی می‌شوند، موضوعی که در درجه اول باید خود صدا و سیما به این موضوع پاسخ مناسب دهد چرا که خود، معرف و گسترش دهنده این درخت شگفت انگیز است.

در این گزارش، نگرانی‌ها درباره جنگل های هیرکانی نیز مطرح می‌شود که بنظر میرسد نوعی تلاش برای تحریک اذهان عمومی در برابر پالونیا است تا شدت احساسات را در مخالفت با این درخت افزایش دهد. چراکه جنگل های چند هزار ساله هیرکانی دارای اهمیت بسیاری برای مردم و طبیعت دوستان است.

بهتر است این گزارش و مقالات مرتبط با آن را مطالعه کنیم، سخنان موافقین و مخالفین را بشنویم و در فضای منطقی، به راه حل درست و منطقی برسیم.