در حال بارگذاری ویدیو ...

آموزش سالم حق همه کودکان است

Andishe Parsian
Andishe Parsian

دوره های آموزشی در سطح ایران شرکت می کنم بهم میگن تو که همه را بلدی برای چی

اینجایی...

دلم می خواد بگم شما که هیچی بلد نیستی چرا درس می دی... :(

میگن متخصص به خودشون و اونوقت من به خودم میگم معلم در حال خدمت...

میگن تسهیلگر به خودشون ولی من میگم همراه کودکان به خودم...

خلاصه بعد از اظهار نظر و ایجاد چالش های علمی می گن تو آدم رو زیر سوال می بری....

وقتی هم اعتراض کنی(مثل قبلا) که مدیران می گن یا جای ما اینجاست یا تو... :(

فرزندانم آموزش سالم و با حداکثر دقت حق شماست و امیدوارم این حق توسط

کارشناسان به ظاهر آگاه از شما گرفته نشه... :)

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

آموزش سالم حق همه کودکان است

۰ لایک
۰ نظر

دوره های آموزشی در سطح ایران شرکت می کنم بهم میگن تو که همه را بلدی برای چی

اینجایی...

دلم می خواد بگم شما که هیچی بلد نیستی چرا درس می دی... :(

میگن متخصص به خودشون و اونوقت من به خودم میگم معلم در حال خدمت...

میگن تسهیلگر به خودشون ولی من میگم همراه کودکان به خودم...

خلاصه بعد از اظهار نظر و ایجاد چالش های علمی می گن تو آدم رو زیر سوال می بری....

وقتی هم اعتراض کنی(مثل قبلا) که مدیران می گن یا جای ما اینجاست یا تو... :(

فرزندانم آموزش سالم و با حداکثر دقت حق شماست و امیدوارم این حق توسط

کارشناسان به ظاهر آگاه از شما گرفته نشه... :)

ورزشی