Skip to main content
۲۴,۸۶۴ بازدید

  • بهترین ها
  • smk

چگونه سخن بگوییم که مردم علاقه مند به شنیدن شوند؟

سخنرانی هایTED
کانال تایید شده سخنرانی هایTED
منتشر شده در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸