Skip to main content
ITE
۲۴,۹۹۲ بازدید

  • بهترین ها
  • smk
  • به نام خدا Tina

چگونه سخن بگوییم که مردم علاقه مند به شنیدن شوند؟

سخنرانی هایTED
کانال تایید شده سخنرانی هایTED
منتشر شده در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸