Skip to main content
۲۱ بازدید

ساختمان سپیدار

MemariTV
MemariTV
منتشر شده در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

به تعبیر یکی از معماران برجسته، ساختمان سپیدار از بیرون بسیار شبیه به منظرگاه و چشم انداز است. در این پروژه، رابطه ساختمان با زمین و رابطه درون و بیرون رابطه ویژه ای است. طراحی این پروژه را مهندس محمد محمدزاده برعهده داشت. برای دیدن پروژه های بیشتر از معماران مطرح به سایت http://memaritv.com/ مراجعه نمائید. استفاده از این ویدئو در صفحات دیگر فقط با ذکر اسم معماری تی وی و ضمیمه لینک سایت امکانپذیر است.