در حال بارگذاری ویدیو ...

کاری که الکل با بدن انسان می‌کند

۰ نظر گزارش تخلف
پویاکام
کانال تایید شده پویاکام

Translation is too long to be saved
الکل را در سفر خود در بدن دنبال کنید تا دریابید که چگونه باعث مستی می شود و چرا بر افراد تأثیر متفاوتی می گذارد.

www.PooyaCom.ir

اتانول: این مولکول که از کمی بیشتر از چند اتم کربن ساخته شده است، مسئول مستی است. اتانول که اغلب به آن الکل گفته می شود، ماده فعال نوشیدنی های الکلی است. بنابراین دقیقاً چگونه باعث مستی می شود و چرا تأثیرات بسیار متفاوتی بر افراد مختلف دارد؟ جودی گریزل به بررسی سفر الکل در بدن می پردازد.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کاری که الکل با بدن انسان می‌کند

۱ لایک
۰ نظر

Translation is too long to be saved
الکل را در سفر خود در بدن دنبال کنید تا دریابید که چگونه باعث مستی می شود و چرا بر افراد تأثیر متفاوتی می گذارد.

www.PooyaCom.ir

اتانول: این مولکول که از کمی بیشتر از چند اتم کربن ساخته شده است، مسئول مستی است. اتانول که اغلب به آن الکل گفته می شود، ماده فعال نوشیدنی های الکلی است. بنابراین دقیقاً چگونه باعث مستی می شود و چرا تأثیرات بسیار متفاوتی بر افراد مختلف دارد؟ جودی گریزل به بررسی سفر الکل در بدن می پردازد.

آموزش