در حال بارگذاری ویدیو ...

فرهنگ و طبیعت ایران- سیاه چاله

۴۲۵ بازدید
داریوش
داریوش

فرهنگ و طبیعت ایران- سیاه چاله
این مستند به بررسی روند صید پرندگان مهاجر در شمال کشور و اثرات شکار بی ضابطه می پردازد.

نظرات
نماد کانال
تا کنون نظری ثبت نشده است.
پاسخ به
نماد کانال