Skip to main content
شهر فرش
۳۴ بازدید

پذیرش اتفاقات ناخوشایند(۱)

Balagh
Balagh
منتشر شده در تاریخ ۹ فروردین ۱۳۹۷

- بعضی از حوادث و اتفاقات ناخوشایند که چاره ای برای حل مشکل آنها نیست ، باید فرد آنها را بپذیرد و الا خودش را با ناراحتی زیاد و رنج افسرده می کند.