در حال بارگذاری ویدیو ...

نبردی نابرابر که از صفحه کیبورد شروع میشه

مرکز آفرینش های هنری فاطر
کانال تایید شده مرکز آفرینش های هنری فاطر

سلاح سایبری اسلحه ایست که وقتی از جبعه بیرون بیاید، دیگه به داخل جعبه بر نمی گردد.
جو وایس ( کارشناس امنیت سایبری ) :
سایبر بمب اتم یک فرد فقیرست.
وقتی به تعداد ریزپردازنده ها مهاجم سایبری وجود دارد...
دیوید روتکوف ( سردبیر سیاست خارجی ) :
دنیایی را با 50 میلیارد ریزپردازنده تصور کنید که به اینترنت وصل است. آن ها 50 میلیارد نقطه حمله محسوب می شوند.
پس تک تک ما هم باید نقشی در دفاع در این جبهه نبرد برای خودمان قائل باشیم.
نبردی نابرابر که از صفحه کیبورد شروع میشه.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

نبردی نابرابر که از صفحه کیبورد شروع میشه

0 لایک
0 کامنت

سلاح سایبری اسلحه ایست که وقتی از جبعه بیرون بیاید، دیگه به داخل جعبه بر نمی گردد.
جو وایس ( کارشناس امنیت سایبری ) :
سایبر بمب اتم یک فرد فقیرست.
وقتی به تعداد ریزپردازنده ها مهاجم سایبری وجود دارد...
دیوید روتکوف ( سردبیر سیاست خارجی ) :
دنیایی را با 50 میلیارد ریزپردازنده تصور کنید که به اینترنت وصل است. آن ها 50 میلیارد نقطه حمله محسوب می شوند.
پس تک تک ما هم باید نقشی در دفاع در این جبهه نبرد برای خودمان قائل باشیم.
نبردی نابرابر که از صفحه کیبورد شروع میشه.

حوادث