در حال بارگذاری ویدیو ...

استخدام نکنید!

mohammad asgari
mohammad asgari

حتما قبل از استخدام معاینت پزشکی رو انجام بدید.
افراد شاغل در کارگاه ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند، کارفرمایان مکلفند قبل از بکار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند .

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

استخدام نکنید!

۰ لایک
۰ نظر

حتما قبل از استخدام معاینت پزشکی رو انجام بدید.
افراد شاغل در کارگاه ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند، کارفرمایان مکلفند قبل از بکار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند .