در حال بارگذاری ویدیو ...

پی‌ها | چرا از آنها استفاده میکنیم؟

chhepassa
chhepassa

چه در برج خلیفه، چه در پنتاگون و چه در خانۀ شما، تحمل وزن سازه ها در نهایت بر عهدۀ یک عامل ساختاری به نام پی است. یک اشتباه در طراحی پی میتواند منجر به فروریختن کل ساختمان شود، به همین دلیل است که طراحی فونداسیون مناسب بسیار مهم است. پی‌ها مهمترین قسمت فونداسیون هستند. کار آنها این است که بار سنگین ساختمان را که بر روی ستون ها متمرکز شده است، در سطح وسیعتری از خاک توزیع کنند تا پایداری سازه حفظ شود .

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

پی‌ها | چرا از آنها استفاده میکنیم؟

۱ لایک
۰ نظر

چه در برج خلیفه، چه در پنتاگون و چه در خانۀ شما، تحمل وزن سازه ها در نهایت بر عهدۀ یک عامل ساختاری به نام پی است. یک اشتباه در طراحی پی میتواند منجر به فروریختن کل ساختمان شود، به همین دلیل است که طراحی فونداسیون مناسب بسیار مهم است. پی‌ها مهمترین قسمت فونداسیون هستند. کار آنها این است که بار سنگین ساختمان را که بر روی ستون ها متمرکز شده است، در سطح وسیعتری از خاک توزیع کنند تا پایداری سازه حفظ شود .

علم و فن آوری