در حال بارگذاری ویدیو ...

مدیریت برند چیست

دفتر استراتژی شریف
دفتر استراتژی شریف

مدیریت برند تابعی از بازاریابی است که از تکنیک های خاصی برای افزایش ارزش درک شده محصول یا برند در طول زمان استفاده می کند
مدیریت موثر برند به یک شرکت کمک می کند تا یک پایگاه مشتری وفادار بسازد و به سودآوری شرکت کمک نماید.
مدیر برند، نوآوری یک محصول یا برند را تضمین می‌کند و از طریق قیمت، بسته‌بندی، لوگو، رنگ‌های مرتبط و قالب حروف، آگاهی از برند را ایجاد می‌کند.
مدیریت برند معمولاً حول محور تقویت شناخت برند، ارزش ویژه برند و وفاداری به برند یک محصول است

مدیریت برند چیست https://sharifstrategy.org/brand-management/


ارزش ویژه برند به ارزشی اشاره دارد که یک شرکت از شهرت نام خود به دست می آورد، و آن را قادر می سازد تادر مقایسه با یک برند عمومی با قیمت پایین تر، گزینه انتخابی محبوب در بین مصرف کنندگان باشد.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

مدیریت برند چیست

۰ لایک
۰ نظر

مدیریت برند تابعی از بازاریابی است که از تکنیک های خاصی برای افزایش ارزش درک شده محصول یا برند در طول زمان استفاده می کند
مدیریت موثر برند به یک شرکت کمک می کند تا یک پایگاه مشتری وفادار بسازد و به سودآوری شرکت کمک نماید.
مدیر برند، نوآوری یک محصول یا برند را تضمین می‌کند و از طریق قیمت، بسته‌بندی، لوگو، رنگ‌های مرتبط و قالب حروف، آگاهی از برند را ایجاد می‌کند.
مدیریت برند معمولاً حول محور تقویت شناخت برند، ارزش ویژه برند و وفاداری به برند یک محصول است

مدیریت برند چیست https://sharifstrategy.org/brand-management/


ارزش ویژه برند به ارزشی اشاره دارد که یک شرکت از شهرت نام خود به دست می آورد، و آن را قادر می سازد تادر مقایسه با یک برند عمومی با قیمت پایین تر، گزینه انتخابی محبوب در بین مصرف کنندگان باشد.

آموزش