در حال بارگذاری ویدیو ...

افسردگی فصلی - آیا تغییر فصل در افسردگی موثر است؟ کانون بهداشت روان ایرانیان - Iranina Mental health Center Toronto

کانون بهداشت روان ایرانیان - Iranian Mental Health Center Toronto

لایو اینستاگرام کانون بهداشت روان ایرانیان - IMHCT
افسردگی فصلی
آیا تغییر فصل در افسردگی موثر است؟
Iranina Mental health Center Toronto
آدرس اینستاگرام
https://www.instagram.com/i.m.h.c.t
وب سایت
https://imhct.ca

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

افسردگی فصلی - آیا تغییر فصل در افسردگی موثر است؟ کانون بهداشت روان ایرانیان - Iranina Mental health Center Toronto

۱ لایک
۰ نظر

لایو اینستاگرام کانون بهداشت روان ایرانیان - IMHCT
افسردگی فصلی
آیا تغییر فصل در افسردگی موثر است؟
Iranina Mental health Center Toronto
آدرس اینستاگرام
https://www.instagram.com/i.m.h.c.t
وب سایت
https://imhct.ca

آموزش