در حال بارگذاری ویدیو ...

عوامل موثر بر التیام زخم

فروشگاه اینترنتی پارساطب
فروشگاه اینترنتی پارساطب

ه طور کلی در روند درمان زخم یکسری عوامل داخلی و خارجی وجود دارد که عدم توجه به هر یک از آن ها میتواند باعث بروز مشکل در روند درمان زخم شود.
یکی از این عوامل، عوامل بیرونی است که شامل بدن و محیط اطراف می شود. از جمله این عوامل میتوانیم به سن اشاره کنیم. به طور کلی هر چه سن بیمار بیشتر باشد، سیستم ایمنی ضعیف تری دارد. ادامه توضیحات در ویدئو ...

وبسایت: https://parsateb.ir
شماره تماس: 02154549454
فروشگاه اینترنتی پارساطب، فروش محصولات درمان زخم، استومی و طب سالمندان

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

عوامل موثر بر التیام زخم

2 لایک
0 کامنت

ه طور کلی در روند درمان زخم یکسری عوامل داخلی و خارجی وجود دارد که عدم توجه به هر یک از آن ها میتواند باعث بروز مشکل در روند درمان زخم شود.
یکی از این عوامل، عوامل بیرونی است که شامل بدن و محیط اطراف می شود. از جمله این عوامل میتوانیم به سن اشاره کنیم. به طور کلی هر چه سن بیمار بیشتر باشد، سیستم ایمنی ضعیف تری دارد. ادامه توضیحات در ویدئو ...

وبسایت: https://parsateb.ir
شماره تماس: 02154549454
فروشگاه اینترنتی پارساطب، فروش محصولات درمان زخم، استومی و طب سالمندان