Skip to main content
۳۵۵ بازدید

جادوی راز سادگی-جذب اهداف با تغییر باورها

اکبر شیرزادخانی
اکبر شیرزادخانی
منتشر شده در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

با این روش ساده و کاربردی به سرعت باورهای قبلی خود را تغییر دهید و به همه اهداف و خواسته های خود برسید.جذب ثروت با ایجاد باورهای مثبت آسان است.