در حال بارگذاری ویدیو ...

عبارت و اصطلاح کاربردی گذشته از شوخی در انگلیسی؟؟

۸۳ بازدید
۰ نظر گزارش تخلف
ترجمه پارس68                   (www.translate68.ir)
ترجمه پارس68 (www.translate68.ir)

عبارت و اصطلاح کاربردی گذشته از شوخی در انگلیسی
چطوره این پست؟ همینطور کوتاه خوبه؟
.
Joking aside:
گذشته از شوخی
.
Joking aside, he’s a great actor.
گذشته از شوخی او بازیگر خوبی است.
.
Joking aside, this is a serious problem.
گذشته از شوخی، این یک موقعیت جدی است.
.
All joking aside, I think you're crazy.
گذشته از همه ی این شوخی ها، فکر کنم تو دیوانه ایی.
.
Joking aside, he's a very clever scientist.
گذشته از شوخی، او دانشمند بسیار باهوشی است.
.
رفقا؛

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال