در حال بارگذاری ویدیو ...

کپشنو نخونین :)))

مرحوم آنی
مرحوم آنی

از اونجایی که می‌دونم هیچکس به حرفم گوش نمیده بازم کپشن می‌نویسم
دلم نمی‌خواد مستقیم بگم ولی خیلی تابلوعه
نمی‌دونم اینو میدونین یا نه ولی من نماد بدبختی و بد شانسی ام:/
و اینبارم میدونستم شانس ندارم و ی روز میرم
لعنتی هیچیم به ذهنم نمیرسه
نمی‌خوام امید بی خودی بدم برای همین قرار نیست دیگه برگردم (ته دلم می‌دونم کسی به ی ورش هم نیس)
ولی انتظار نداشتم تو نماشا کسی بهم اهمیت بده و همتونو دوست دارم و ی ماچ رو فرق سرتون (بجز sky :/)
هیچی دیگه از اولشم که گوشی مال من نبود و منم تا چند سال آینده ارتباطم با دنیا قطع میشه
(منم سر بهونه رفتن داستان زندگی مو دارم میریزم...)
ولی دلم خیلی میخواست ناشناس پیام بدین که این ارزو هم دفن شد و بزودی هم فراموش میشه
دیگه نمی‌دونم چی بگم
بای بای؟ خدافظ؟ خدانگهدار؟ نمی‌دونم:/ خلاصه که رفتم...
آریگادو :) (*با ی صدای نازک)

از اینکه وقت گذاشتید و خوندین نیز ممنانم

نظرات (۵۵)

Loading...

توضیحات

کپشنو نخونین :)))

۲۲ لایک
۵۵ نظر

از اونجایی که می‌دونم هیچکس به حرفم گوش نمیده بازم کپشن می‌نویسم
دلم نمی‌خواد مستقیم بگم ولی خیلی تابلوعه
نمی‌دونم اینو میدونین یا نه ولی من نماد بدبختی و بد شانسی ام:/
و اینبارم میدونستم شانس ندارم و ی روز میرم
لعنتی هیچیم به ذهنم نمیرسه
نمی‌خوام امید بی خودی بدم برای همین قرار نیست دیگه برگردم (ته دلم می‌دونم کسی به ی ورش هم نیس)
ولی انتظار نداشتم تو نماشا کسی بهم اهمیت بده و همتونو دوست دارم و ی ماچ رو فرق سرتون (بجز sky :/)
هیچی دیگه از اولشم که گوشی مال من نبود و منم تا چند سال آینده ارتباطم با دنیا قطع میشه
(منم سر بهونه رفتن داستان زندگی مو دارم میریزم...)
ولی دلم خیلی میخواست ناشناس پیام بدین که این ارزو هم دفن شد و بزودی هم فراموش میشه
دیگه نمی‌دونم چی بگم
بای بای؟ خدافظ؟ خدانگهدار؟ نمی‌دونم:/ خلاصه که رفتم...
آریگادو :) (*با ی صدای نازک)

از اینکه وقت گذاشتید و خوندین نیز ممنانم