Skip to main content
۴,۹۵۶ بازدید

  • Kurt

جعبه گشایی کنسول جدید PlayStation Classic از سونی!

ُوب سایت سخت افزار
کانال تایید شده ُوب سایت سخت افزار
منتشر شده در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۷

جعبه گشایی کنسول جدید PlayStation Classic از سونی!