Skip to main content
۸۲ بازدید

  • دکتر سید هادی سرکشیک زاده

همایش دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده تهران -25 خرداد

اساتید برتر کنکور
اساتید برتر کنکور
منتشر شده در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۶

تیزر همایش دین و زندگی کنکور96 دکتر سرکشیک زاده در دانشکده پرستاری دانشگاه شهید برگزار شد