Skip to main content
زولا
۶۳ بازدید

میخوای بدونی کابل برق چطوری.....

متوکل زاده
متوکل زاده
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹

برای متصل کردن کابل برق به تابلو و یا هر جای دیگر از کابلشو استفاده میشود و همچنین برای وصل کردن کابلشو به کابل از دستگاه پرس کابلشو استفاده میشود که در دو نوع هیدرولیکی و دستی موجود است