Skip to main content
۲,۴۳۸ بازدید

  • امین ثقفی

ملازمان حرم-قسمت یازدهم شهید محمد حسین مرادی

نصرتی وی
نصرتی وی
منتشر شده در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۴

مستند ملازمان حرم مجموعه ای است که به زندگی شهدای مدافع حرم از نگاه همسرانشان با حضور افتخاری دکتر شهره پیرانی همسر شهید رضایی نژاد می پردازد.
قسمت یازدهم :زندگی شهید محمد حسین مرادی به روایت همسر محترمشان