Skip to main content
ITE
۳,۴۷۰ بازدید

  • لیلی

شیرینی های سنتی کشور نان خرمایی دزفول

داریوش
داریوش
منتشر شده در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

Persian sweets and pastry – مستند «ثَمرِقند» درباره شیرینی مستند «ثَمرِقند» درباره شیرینی های محلی و سنتی کشور است. در هر قسمت جاذبه های گردشگری، تاریخی و طبیعی هر استان و شهر معرفی و مخاطبان با جغرافیای آنها آشنا می شوند.
این قسمت : نان خرمایی دزفول