Skip to main content
زولا
۱۴,۸۸۱ بازدید

از زندگانیم گله دارد جوانیم

Shayan Diba
Shayan Diba
منتشر شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۷

از زندگانیم گله دارد جوانیم شرمنده جوانی از این زندگانیم
دارم هوای صحبت یاران رفته را یاری کن ای اجل که به یاران رسانیم
پروای پنج روز جهان کی کنم که عشق داده نوید زندگی جاودانیم
چون یوسفم به چاه بیابان غم اسیر وز دور مژده جرس کاروانیم
گوش زمین به ناله من نیست آشنا من طایر شکسته پر آسمانیم
گیرم که آب و دانه دریغم نداشتند چون میکنند با غم بی همزبانیم
ای لاله بهار جوانی که شد خزان از داغ ماتم تو بهار جوانیم
گفتی که آتشم بنشانی، ولی چه سود برخاستی که بر سر آتش نشانیم
شمعم گریست زار به بالین که شهریار من نیز چون تو همدم سوز نهانیم