در حال بارگذاری ویدیو ...

هرس انگور - داربستی - بازار کشاورزی آنلاین مزرعه کارآفرینی

۰ نظر گزارش تخلف
بازار کشاورزی آنلاین مزرعه کارآفرینی
بازار کشاورزی آنلاین مزرعه کارآفرینی

هرس کردن به روش کوردون (داربستی) را در این ویدئو مشاهده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد انگور واطلاعات مهم پیرامون آن می توانید به سایت مزرعه کارآفرینی به نشانی mazraekarafarini.com مراجعه نمایید -------- مزرعه کارآفرینی ؛ تولیدکننده انواع نهال انگور در ارقام مختلف - انگور شاهانی - انگور لعل - انگور فلیم سیدلس - انگور فخری و... - قلمه انواع انگور - نهال انواع انگور - بازار کشاورزی آنلاین مزرعه کارآفرینی

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

هرس انگور - داربستی - بازار کشاورزی آنلاین مزرعه کارآفرینی

۰ لایک
۰ نظر

هرس کردن به روش کوردون (داربستی) را در این ویدئو مشاهده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد انگور واطلاعات مهم پیرامون آن می توانید به سایت مزرعه کارآفرینی به نشانی mazraekarafarini.com مراجعه نمایید -------- مزرعه کارآفرینی ؛ تولیدکننده انواع نهال انگور در ارقام مختلف - انگور شاهانی - انگور لعل - انگور فلیم سیدلس - انگور فخری و... - قلمه انواع انگور - نهال انواع انگور - بازار کشاورزی آنلاین مزرعه کارآفرینی

آموزش