Skip to main content
۱۷۹ بازدید

آواز بداهه (سعید راحمی) در مایه افشاری

سپیده قره داغی
سپیده قره داغی
منتشر شده در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۷

آواز بداهه در مایه افشاری با تفال از اشعار عطار نیشابوری در کنار مقبره این شاعر بزرگ توسط سعید راحمی