Skip to main content
زولا
۴۳ بازدید

جانباز شیمیایی

تیم تحقیقاتی فردوسی گانودرما
تیم تحقیقاتی فردوسی گانودرما
منتشر شده در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۸

تجربه استفاده آقای توکلی مصدوم شیمیایی #جنگی هستند
که بعد از استفاده ی حدودا ۲۵ روز قهوه های حاوی گانودرما هم #قندش اومده پایین وهم #سرفه_هایی که داشته کلا قطع شده .