در حال بارگذاری ویدیو ...

تاثیر ارتباط با انسان های مختلف

آگاه باشیم
آگاه باشیم

کارمندی در شرکت همیشه عالی کار می کرد و همه احساس می کردند که از شغل خود راضی است. او بعد از مدتی کارهایش را به کندی انجام می داد و دیگر سرعت قبلی را نداشت. پس از کمی تحقیق بقیه متوجه شدند که او با نامزدش دچار مشکل شده است. از همین مثال می توان به این نتیجه رسید...
ادامه این مطلب را از طریق لینک زیر مطالعه کنید:

https://goo.gl/3ydfoF

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال