Skip to main content
زولا
۶۲ بازدید

نگاهی به زندگی هنری باب مارلی خواننده سبک رگی

همه چیز از هر منبعی.(تکامل،خوشحالی،آزاد)
همه چیز از هر منبعی.(تکامل،خوشحالی،آزاد)
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲

با پول نمیتوانی زندگی بخری (باب مارلی).