در حال بارگذاری ویدیو ...

سوسیالیسم به زبان ساده

داریوش
داریوش

سوسیالیسم یعنی چی؟
مهمترین عناصر سوسیالیسم چیه؟
چه انتقادایی به سوسیالیسم وجود داره؟


اگه دوست دارید جواب این سوال‌ها رو بدونید، می‌تونید این ویدئو رو نگاه کنید.
▬ Contents of this video ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬


00:00 - شروع
00:28 - مقدمه
01:15 - سوسیالیسم تخیلی
02:10 - مارکسیسم
05:56 - مارکسیسم-لنینیسم
07:07 - آنارشیسم سوسیالیستی
07:37 - سوسیال دموکراسی
08:32 - انتقادات به سوسیالیسم
10:19 - جمع‌بندی


▬ Vectors that I used in this video ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬


https://www.freepik.com/vectors/tree "Tree vector created by vectorpocket - www.freepik.com"
https://www.freepik.com/vectors/design "Design vector created by pikisuperstar - www.freepik.com"
https://www.freepik.com/vectors/people "People vector created by felicities - www.freepik.com"
https://www.freepik.com/vectors/book "Book vector created by rosapuchalt - www.freepik.com"
https://www.vecteezy.com/free-vector/background "Background Vectors by Vecteezy"
https://www.freepik.com/vectors/house "House vector created by pch.vector - www.freepik.com
https://www.freepik.com/vectors/sale "Sale vector created by macrovector - www.freepik.com
https://www.freepik.com/vectors/city "City vector created by stories - www.freepik.com
https://www.freepik.com/vectors/business "Business vector created by rawpixel.com - www.freepik.com
https://www.freepik.com/vectors/background "Background vector created by iconicbestiary - www.freepik.com
https://www.freepik.com/vectors/background "Background vector created by Harryarts - www.freepik.com


#سوسیالیسم

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال